Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn bản của Trường

Trang chủ Văn bản của Trường Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Chiến lược bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

02/07/2021