Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bài viết học sinh

Trang chủ Bài viết học sinh Xúc cảm mùa thu

Xúc cảm mùa thu

09/10/2020

Phất phơ tơ liễu buông mành
Lao xao gió ngả, lạnh tanh nắng chiều 
Thương sao biết mấy cánh diều 
Nghe sao trong gió có điều du dương 
Chút tàn hoa hạ vấn vương 
Lá xanh sen vẫn giữ đường lá xanh 
Sương rơi mặt nước long lanh 
Tưởng chừng như lỡ hóa thành chiêm bao
Ngàn sao vẫn sáng ngàn sao 
Lòng ai sáng những mộng nào cho ai...