Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Trang chủ Bạn cần biết ! Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 21/5/2023)

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 21/5/2023)

21/05/2023

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 20/5/2023): 2023

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 20/5/2023): 2023