Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Trang chủ Bạn cần biết ! Thông báo Lịch thi, địa điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

Thông báo Lịch thi, địa điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

23/05/2023

Thông báo Lịch thi, địa điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024