Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Trang chủ Bạn cần biết ! Thông báo số lượng hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 (16h00 ngày 21/5)

Thông báo số lượng hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 (16h00 ngày 21/5)

21/05/2022