Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Trang chủ Bạn cần biết ! Thông báo về việc niêm yết kết quả điểm thi và thu hồ sơ của thí sinh dự kiến trúng tuyển Kì thi tuyển sinh năm học 2022-2023

Thông báo về việc niêm yết kết quả điểm thi và thu hồ sơ của thí sinh dự kiến trúng tuyển Kì thi tuyển sinh năm học 2022-2023

30/05/2022