Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Trang chủ Bạn cần biết ! V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2024-2025

V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2024-2025

18/04/2024Các văn bản đính kèm công văn: Xem tại đây!