Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Tổ Sinh - Công nghệ

Tổ Sinh - Công nghệ

30/01/2024

Nâng cao chất lượng đào tạo là một nhu cầu bức thiết của xã hội ngày nay đang đặt ra cho các trường học. Trong rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo thì việc đổi mới phương pháp dạy học được xem là một giải pháp then chốt hiện nay. Nắm bắt được xu thế trên, trong 05 năm vừa qua, tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường. Với sức trẻ của đội ngũ, niềm đam mê và không ngừng sáng tạo, các Thầy Cô giáo trong bộ môn đã vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực của học sinh. Việc áp dụng các phương pháp dạy học này trong dạy học Sinh học đã góp phần đưa những kiến thức về khoa học sự sống, về con người tuy rất trừu tượng nhưng trở nên thật cụ thể và gần gũi với học sinh hơn. Đặc biệt, các Thầy cô giáo đã mạnh dạn áp dụng dạy học STEM vào giảng dạy nhằm vận dụng các đơn vị kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Tổ bộ môn xác định, cái “gốc” của việc nâng cao chất lượng dạy học chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì vậy, ngoài việc đào tạo đội ngũ thông qua các giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bộ môn cũng giới thiệu các giáo viên đi học sau Đại học để nâng cao trình độ. Đến nay, tổ bộ môn đã có 01 đồng chí có học vị Tiến sĩ và 05 đồng chí có học vị Thạc sĩ. Với chất lượng của đội ngũ và lòng yêu nghề của các Thầy cô, chắc chắn bộ môn Sinh học sẽ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.
 
Tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm học 2019 -2020
 
THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
 
Năm học Giáo viên phụ trách đội tuyển Số HS
đạt giải / HS
tham gia
Giải
Nhất Nhì Ba KK Quốc tế
1996 - 1997 Trần Tất Thắng 3/8 0 0 2 1 0
1997 - 1998 Trần Tất Thắng 8/8 1 2 4 1 1 HCĐ
1998 - 1999 Trần Tất Thắng 8/8 0 6 1 1 0
1999 - 2000 Trần Tất Thắng 8/8 0 4 2 2 0
2000 – 2001 Trần Tất Thắng 7/8 0 0 4 3 1 HCĐ
2001 – 2002 Trần Tất Thắng 8/8 0 2 3 3 0
2002 – 2003 Trần Tất Thắng 5/8 0 2 2 1 0
2003 - 2004 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7/8 0 1 0 6 0
2004 – 2005 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7/8 0 0 6 1 0
2005 - 2006 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 1 2 3 0
2006 - 2007 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 3 3 0 0
2007 – 2008 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 4 2 0 0
2008 - 2009 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 3 5 0 0
2009 - 2010 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 1 5 2 0 0
2010 - 2011 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 2 5 1 0 1 HCĐ
1 BK
2011 - 2012 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 2 6 0 0 1 HCB
1 HCĐ
2012 - 2013 Lưu Thị Yến 8/8 0 1 2 5 0
2013 - 2014 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 1 4 2 1 1 HCĐ
2014 - 2015 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 6 1 1 1 HCĐ
2015 - 2016 Trần Thị Kim Thoa 8/8 0 3 3 2 0
2016 - 2017 Lưu Thị Yến 5/8 0 1 1 3 0
2017 – 2018 Trần Thị Kim Thoa 3/6 0 1 2 0 0
2018 - 2019 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 2 4 2 0
2019 - 2020 Trần Thị Thanh Xuân 5/8 0 1 4 0 0
2020 - 2021 Trần Thị Thanh Xuân 7/8 0 2 3 2 0
2021 - 2022 Trần Thị Thanh Xuân 5/8 0 1 2 2 0
2022 - 2023 Trần Thị Thanh Xuân 6/8 0 1 0 5 0
2023 - 2024 Trần Thị Thanh Xuân 7/8 0 2 2 3 0