Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Sáng tác văn học

Trang chủ Sáng tác văn học Tháng tư..

Tháng tư..

10/04/2022

THÁNG TƯ

Tháng tư xôn xao - khát vọng
Nắng nơi mùa, cỏ hát khoảng đồng xanh
Biển thanh trong, trời cao vui gió lộng
Búp non vươn, biêng biếc cây cành

Và dốc sườn, ghềnh thác uốn quanh quanh
Năm học sắp qua, bao đam mê nỗ lực
Gặp lại tháng tư niềm tin cháy bỏng
Nguyệt quế thơm, chiến thắng gọi tên người

Tháng tư về, tươi nở đoá thênh thang
Chờ một mùa thi, mùa vàng thắp đỏ
Phượng luyến lưu, tím bằng lăng nhật kí
Khúc giao mùa, trường lớp niềm vui

- Đoàn Anh Vũ Châu -