Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin Giáo dục-Khoa học

Trang chủ Tin Giáo dục-Khoa học Đất học Nam Định (TN THPT 2021): năm thứ 7 liên tiếp có điểm TB các môn thi cao Nhất, Nhì toàn quốc, có 956 điểm 10 xếp 5/63

Đất học Nam Định (TN THPT 2021): năm thứ 7 liên tiếp có điểm TB các môn thi cao Nhất, Nhì toàn quốc, có 956 điểm 10 xếp 5/63

27/07/2021

1. Điểm trung bình các môn thi Nam Định là 6,996 điểm, năm 2021 là năm thứ 7 liên tục xếp Nhất, Nhì toàn quốc (5/7 năm xếp thứ Nhất toàn quốc);

2. Số điểm 10 các môn thi Nam Định xếp thứ 5/63 với 956 điểm (sau 4 tỉnh/thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng);

Tại Nam Định, số lượng điểm 10 tuyệt đối của các môn như sau (đang cập nhật)(Bao gồm cả thí sinh tự do đã tốt nghiệp các năm trước)

Môn Toán 1 (toàn quốc có 52 điểm 10), HS có SBD 25012873: Phạm Như Quỳnh-12A1 trường THPT B Nghĩa Hưng

Ngữ văn có 02 học sinh đạt điểm 9,75 (toàn quốc 69), 

Vật lý 01 (toàn quốc 14), 

Hóa học 07 (toàn quốc 149)

Sinh học 08 (toàn quốc 582), 

Lịch sử 05 (toàn quốc 266)

Địa lý 04 (toàn quốc 227), 

GDCD 809 (toàn quốc 18.680), 

Ngoại ngữ 121 (xếp 6/63 tỉnh có số điểm 10 nhiều, toàn quốc 4582 điểm 10 tiếng Anh).

3. Điểm TB một số môn thi(Đang cập nhật) 

Toán 7,423 (TB toàn quốc là 6,61), xếp 1/63 tỉnh có điểm TB môn Toán cao nhất  toàn quốc; 

Ngữ văn 6.82 (TB toàn quốc là 6,47), xếp 11/63 tỉnh có điểm TB môn Ngữ văn cao nhất  toàn quốc; 

Vật lý 7,03 (TB toàn quốc là 6,57), xếp 3/63 tỉnh có điểm TB môn Vật lý cao nhất  toàn quốc; 

Hóa học 7,17 (TB toàn quốc là 6,63), xếp 1/63 tỉnh có điểm TB môn Hóa học cao nhất  toàn quốc; 

Sinh học 5,86 (TB toàn quốc là 5,51) , xếp 13/63 tỉnh có điểm TB môn Sinh học cao nhất  toàn quốc

Địa lý 7,50 (TB toàn quốc là 6,96), xếp 2/63 tỉnh có điểm TB môn Địa lý cao nhất  toàn quốc; 

GDCD 8,99 (TB toàn quốc là 8,14), xếp 4/63 tỉnh có điểm TB môn GDCD cao nhất  toàn quốc. 

Lịch sử 5,70 (TB toàn quốc là 4,97), xếp 3/63 tỉnh có điểm TB môn Lịch sử cao nhất  toàn quốc; 

Ngoại ngữ 6,45 (TB toàn quốc là 5,85), xếp 6/63 tỉnh có điểm TB môn Ngoại ngữ cao nhất  toàn quốc sau các tỉnh có thế mạnh về Ngoại ngữ như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Hà Nội

Tiếng Anh 6,447 (TB toàn quốc là 5,84), xếp 5/63 tỉnh có điểm TB môn tiếng Anh cao nhất  toàn quốc sau các tỉnh có thế mạnh về tiếng Anh như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Nam Định xếp trên Hà Nội một bậc.

4. Kết quả điểm TB các khối xét tuyển đại học truyền thống năm 2021

Khối A: xếp thứ 1 với TB 22.36 điểm

Khối B: xếp thứ 2 với TB 21.2 điểm

Khối C: xếp thứ 3 với TB 20.0 điểm

Khối D: xếp thứ 2 với TB 21.08 điểm

Khối A1: xếp thứ 6 với TB 21.83 điểm

Phổ điểm cụ thể từng môn tại Nam Định (tham khảo: https://diemthi.vnexpress.net/  , Click 25-Sở GDĐT Nam Định)