Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tính đến 16h00 ngày 18 tháng 5 năm 2024

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tính đến 16h00 ngày 18 tháng 5 năm 2024

18/05/2024