Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Thông báo địa điểm thi, số báo danh, phòng thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2024-2025

Thông báo địa điểm thi, số báo danh, phòng thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2024-2025

20/05/2024