Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban Quản lí khu nội trú

Ban Quản lí khu nội trú

10/09/2021

BAN QUẢN LÍ KHU NỘI TRÚ
 
Trưởng ban: ThS. Bùi Thái Học
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Phó trưởng ban thường trực: Nguyễn Hồng Vân
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Phụ trách hoạt động học sinh     
Phó trưởng ban: Lê Thị Trung Thu
Chức vụ: Trưởng ban Giám thị
Phụ trách nề nếp học sinh
Phó trưởng ban: Trần Văn Huy
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Phụ trách thi đua giáo viên
Phó trưởng ban: Ngô Khoa Học
Chức vụ: Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Quản lí hoạt động các thành viên CĐGV
Phó trưởng ban: Đỗ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên môn KTCN - CĐGV
Ủy viên: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên môn Toán - CĐGV
Ủy viên: Trần Vũ Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên môn Vật lí - CĐGV
Ủy viên: Mai Thị Hiền
Chức vụ: Nhân viên Văn phòng
Ủy viên: Vũ Đức Thi
Chức vụ: Nhân viên văn phòng
Ủy viên: Nguyễn Vũ Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên môn Tiếng Anh - BCH CĐGV
Ủy viên: Nguyễn Thị Ngát
Chức vụ: Giáo viên môn Hóa - CĐGV
Ủy viên: Đào Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên môn Địa lí - CĐGV