Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Tổ Sinh - Công nghệ

Tổ Sinh - Công nghệ

06/08/2021

Nâng cao chất lượng đào tạo là một nhu cầu bức thiết của xã hội ngày nay đang đặt ra cho các trường học. Trong rất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo thì việc đổi mới phương pháp dạy học được xem là một giải pháp then chốt hiện nay. Nắm bắt được xu thế trên, trong 05 năm vừa qua, tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở nhà trường. Với sức trẻ của đội ngũ, niềm đam mê và không ngừng sáng tạo, các Thầy Cô giáo trong bộ môn đã vận dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực của học sinh. Việc áp dụng các phương pháp dạy học này trong dạy học Sinh học đã góp phần đưa những kiến thức về khoa học sự sống, về con người tuy rất trừu tượng nhưng trở nên thật cụ thể và gần gũi với học sinh hơn. Đặc biệt, các Thầy cô giáo đã mạnh dạn áp dụng dạy học STEM vào giảng dạy nhằm vận dụng các đơn vị kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Tổ bộ môn xác định, cái “gốc” của việc nâng cao chất lượng dạy học chính là chất lượng đội ngũ giáo viên. Vì vậy, ngoài việc đào tạo đội ngũ thông qua các giờ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, bộ môn cũng giới thiệu các giáo viên đi học sau Đại học để nâng cao trình độ. Đến nay, tổ bộ môn đã có 01 đồng chí có học vị Tiến sĩ và 05 đồng chí có học vị Thạc sĩ. Với chất lượng của đội ngũ và lòng yêu nghề của các Thầy cô, chắc chắn bộ môn Sinh học sẽ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nhà trường trong thời gian tới.
 
Tổ Sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định năm học 2019 -2020
 
DANH SÁCH TỔ SINH – CÔNG NGHỆ
 
STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Năm về LHP Trình độ
Chức danh
Địa chỉ Điện thoại
Email
1 Trần Thị Thanh Xuân 1979 2001 2001 Tiến sĩ
Tổ trưởng chuyên môn
10/45 Lê Văn Hưu – Hòa Vượng 0982826215
tranthanhxuanlhp@gmail.com
2 Lưu Thị Yến 1978 2000 2000 Thạc sĩ
Tổ phó chuyên môn
31/4 đường giải phóng 0914834378
luuyenlhp@gmail.com
3 Đỗ Thị Thư 1979 2002 2002 Thạc sĩ
Giáo viên Sinh
Xóm 1, Nam Toàn, Nam Trực 0904240498
dtthulhp@ gmail.com
4 Vũ Thu Trang 1981 2003 2003 Thạc sĩ
Giáo viên Sinh
344 đường Bái, phường Lộc Vượng 0916454655
trangmitlhp@gmail.com
5 Trần Thị Kim Thoa 1989 2011 2011 Cử nhân
Giáo viên Sinh
Số 2 phố Phạm Huy Thông –
xã Lộc An  
01668540940
kimthoa5989@gmail.com 
6 Trần Thị Ánh Diệp 1988 2010 2014 Thạc sĩ
Giáo viên Sinh
4/17/48  đường Tô Hiến Thành phường Trường Thi   0987299022
diepttasinh@gmail.com
7 Ngô Thu Vân 1986 2008 2018 Thạc sĩ
Giáo viên Sinh
439 Trần Thái Tông 0947060408
ngothuvan.cdspnd@gmail.com
8 Phạm Thùy Linh 1997 2020 2020 Cử nhân
Giáo viên Sinh
QL38B, Yên Phong, Ý Yên, Nam Định 0983487875
phamthuylinh.bio97@gmail.com

TỔNG HỢP THI ĐUA CÁ NHÂN
 
TT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Danh hiệu cấp tỉnh trở lên Danh hiệu khen cấp cơ sở Các loại khen khác
(Từ 2009 đến nay) (Từ 2009 đến nay)
Danh hiệu
Năm
QĐ số
Danh hiệu Năm QĐ số Loại hình Năm QĐ số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Lưu Thị Yến 1978 2000 Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn 2009 - 2010 269/QĐKT 10/8/2010 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2009 - 2010   Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2009 - 2010 19/QĐ-SGDĐT 10/5/2010
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia 2010-2011 1342/QĐ-UBND 11/8/2012 Thành tích xuất sắc trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm 2010-2011 68/ QĐ SGDĐT Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2010-2011 96/QĐ-SGDĐT 29/4/2011
Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong phong trào “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật – Hợp lý hóa sản xuất” 2011 Số 23/QĐ – LĐLĐ 27/3/2012 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010 - 2011 177/QĐ-SGDĐT 2/8/2011 Giấy chứng nhận SKKN đạt giải Nhất của Sở GD – ĐT 2011 68/QĐ-SGDĐT 16/2/2012
            Giấy công nhận SKKN đạt giải Nhất của Sở Khoa học – Công nghệ 2011 102/QĐ-SKHCN 21/2/2012
Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” tỉnh Nam Định 2011-2012 1336/QĐ-SGDĐT 10/12/2011 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011-2012 4257/QĐ-SGDĐT 20/7/2012 Giấy khen của Sở Giáo dục – Đào tạo về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 4760b/QĐSGDĐT 12/11/2012
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia 2012-2013 741/QĐ-UBND 17/5/2013 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012-2013 736/QĐ-SGDĐT 19/7/2013      
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia 2013-2014 1388/QĐ-UBND 7/8/2014 Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia 2013-2014 837/QĐ SGDĐT      
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia 2015-2016 1307/QĐ-UBND 24/6/2016            
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi Quốc gia 2016-2017 1794/QĐ-UBND 8/8/2017 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016-2017 1366/QĐ-SGDĐT 28/8/2017      
Bằng khen của UBND Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia 2017-2018 1707/QĐ-UBND            
Giấy khen của Sở GDĐT Tỉnh: Thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng Học sinh giỏi 2018-2019 1331/QĐ-SGDĐT 20/8/2019            
      Thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia 2018-2019 1331/QĐ SGDĐT      
2. Trần Thị Thanh Xuân 1979 2001       Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009-2010 50/QD-SGD ĐT Giỏi việc nước đảm việc nhà 2009-2010 09/QĐ-LĐLĐ
            Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2009-2010 09/QĐ-ĐCT
Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia 2010-2011 1872/QĐ-BGD ĐT Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010-2011 117/ QĐ – SGD ĐT bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào  thanh niên 2010-2011 44/QĐ ĐTTN
Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng HSG quốc gia, quốc tế 2010-2011 1757 QĐ/TTg            
Bằng khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG quốc gia 2011-2012 614/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011-2012 4257/QĐ-SGD ĐT Giấy khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG QG 2011-2012 QĐ số 1, hội cựu giáo chức
  Huân chương lao động hạng Ba 2012-2013 1915/QĐCTN Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2012-2013 4257/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh về thành tích trong phong trào  “sáng kiến cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất” năm 2013 2013-2014 118/ QĐ - LĐLĐ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014 1044/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen về thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG QG 2013-2014 614/QĐ-UBND            
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013-2014 1412/QĐ-UBND            
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2014-2015 845/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014-2015 1368/QĐ-SGD ĐT Giấy khen của công đoàn giáo dục tỉnh trong phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” 2014-2015 38/QĐ- KT
            Bằng lao động sáng chế của tổng liên đoàn lao động Việt Nam 2014-2015 1566 QĐ - TLĐ
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2015-2016 1037/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2015-2016 1188/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2016-2017 1292/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016-2017 1366/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2018-2019 1771/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018-2019 1147/QĐ-SGD ĐT      
        Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 2019-2020 QĐ số: 329/QĐ – UBND, ngày 19/02/2020 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019-2020 1261/QĐ-SGDĐT, ngày 18/8/2020      
Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 2019-2020 QĐ số: 2025/ QĐ - BGDĐT, ngày 21/7/2020            
3. Đỗ Thị Thư 1979 2002             Giấy khen thành tích xuất sắc trong  phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm 2012-2013 72/QĐ – SGDĐT
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014 1044/QĐ-SGD ĐT      
            Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn 2017-2018 12/QĐKT – CĐN
4. Vũ Thu Trang 1981 2003       Giấy khen thành tích xuất sắc trong  phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm 2013-2014 79/QĐ – SGDĐT      
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017-2018 1208/QĐ-SGD ĐT      
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2019-2020        
5. Trần Thị Kim Thoa 1989 2011             Thành tích xuất sắc trong công tác đoàn 2012-2013 04/QĐKT – ĐTN
      Giấy khen thành tích xuất sắc trong  phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm 2013-2014 2247/QĐ – SGDĐT      
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014 1044/QĐ-SGD ĐT      
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2015-2016 1188/QĐ-SGD ĐT      
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2016-2017 1366/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2017-2018 1707/QĐ-UBND Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2017-2018 1208/QĐ-SGD ĐT      
Bằng khen về thành tích bồi dưỡng HSG QG 2018-2019 1771/QĐ-UBND            
6. Trần Thị Ánh Diệp 1988 2010             Đạt thành tích xuất sắc trong hội giảng các môn KHTN bằng tiếng anh 2015-2016 56/QĐ - SGDĐT
Giải Ba cuộc thi GV sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin 2015-2016 3851/QĐ - BGDĐT            
      Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018-2019 1147/QĐ-SGD ĐT      
7. Ngô Thu Vân 1986 2006             Giấy khen Giám đốc Sở 2019 - 2020 1332 – QĐ_SGĐT
 


THÀNH TÍCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
 
Năm học Giáo viên phụ trách đội tuyển Số HS
đạt giải / HS
tham gia
Giải
Nhất Nhì Ba KK Quốc tế
1996 - 1997 Trần Tất Thắng 3/8 0 0 2 1 0
1997 - 1998 Trần Tất Thắng 8/8 1 2 4 1 1 HCĐ
1998 - 1999 Trần Tất Thắng 8/8 0 6 1 1 0
1999 - 2000 Trần Tất Thắng 8/8 0 4 2 2 0
2000 – 2001 Trần Tất Thắng 7/8 0 0 4 3 1 HCĐ
2001 – 2002 Trần Tất Thắng 8/8 0 2 3 3 0
2002 – 2003 Trần Tất Thắng 5/8 0 2 2 1 0
2003 - 2004 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7/8 0 1 0 6 0
2004 – 2005 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7/8 0 0 6 1 0
2005 - 2006 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 1 2 3 0
2006 - 2007 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 3 3 0 0
2007 – 2008 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/8 0 4 2 0 0
2008 - 2009 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 3 5 0 0
2009 - 2010 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 1 5 2 0 0
2010 - 2011 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 2 5 1 0 1 HCĐ
1 BK
2011 - 2012 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 2 6 0 0 1 HCB
1 HCĐ
2012 - 2013 Lưu Thị Yến 8/8 0 1 2 5 0
2013 - 2014 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 1 4 2 1 1 HCĐ
2014 - 2015 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 6 1 1 1 HCĐ
2015 - 2016 Trần Thị Kim Thoa 8/8 0 3 3 2 0
2016 - 2017 Lưu Thị Yến 5/8 0 1 1 3 0
2017 – 2018 Trần Thị Kim Thoa 3/6 0 1 2 0 0
2018 - 2019 Trần Thị Thanh Xuân 8/8 0 2 4 2 0
2019 - 2020 Trần Thị Thanh Xuân 5/8 0 1 4 0 0
2020 - 2021 Trần Thị Thanh Xuân 7/8 0 2 3 2 0
 

DANH SÁCH CÁC THẦY, CÔ ĐÃ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG
NAY NGHỈ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC
 
STT Họ và tên Năm sinh  
Thời gian ở LHP
Điện thoại liên hệ Địa chỉ
1 Phi Hồng
(đã mất)
1930 1957-1961 0439341198 5A Trần Khắc Cẩn, Minh Khai, Hà Nội
2 Trần Hoàng Yến
(đã mất)
1942 1974-1978 02438215142 350 Phố Huế - Hà Nội
3 Phùng Quang Minh 1945 1978-1999 02438521551
0986615905
201 A2 Khương Thượng –Hà Nội
4 Trần Tất Thắng 1949 1976-2009 0358623905 Số 20 Ngách 136/6/33 Triều Khúc, Trân Triều, Thanh Trì, HN.
5 Nguyễn Quốc Phiên 1939 1964-1974 0902289662 32 Bạch Đằng – Nam Định
6 Nguyễn Thị Hằng 1968 1993-1995 03503846886 Số 1/120 Nguyễn Du, Nam Định
7 Bùi Quang Bình
(đã mất)
1936 1981-1986 0915447216 Số 55 Minh Khai, Nam Định
8 Lã Mỹ Dũng
(đã mất)
  1970-1976   25 Chu Văn, Phường Hạ Long, Nam Định
10 Bùi Duy Anh 1938 1966-1967 0903646022 152 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
11 Trần Thị Mến 1950 1972-1975 0916150855 Số 202 nhà A7, Khu TT Liên Cơ, phường Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, HN
12 Lương Quỳnh Lan 1972 1995-1998 936734488 Số 57 Đường Đền Và, phường Trùng Hưng, Thị xã Sơn Tây, HN.
13 Bùi Mộng Loan 1941 1971-1991 2283645345 Số 8/183 Lê Hồng Phomg, Nam Định
14 Lê Ngọc Châu 1952 1993-2007 0942806048 Số 40, tổ 40 Chu Văn An, Nam Định
15 Trần Thị Cúc 1952 1975-1984 0904627660 Số 41 Tô Vĩnh Diện, Hà Nội
16 Phạm Yến Thọ 1936 1977-1990 01253723886 Số nhà 4 Phạm Ngọc Thạch, Phường Lộc Hạ, Nam Định
17 Trần Xuân Đích 1974 1995-2005 913598707 Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học & Công nghệ; số 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
18 Nguyễn Đức Hòa 1957 2002-2017 0988827175 669 Đường Giải Phóng, TPNĐ.
19 Trần Thị Thìn 1964 1998-2019 0989239639 16/55 Chu Văn An, KĐT Hòa Vượng/ Phòng 306, N09b2, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy HN.
20 Nguyễn Kim Chung 1950 1983-1990 0943918222 Phòng 407, Tòa CT 4B KĐT Xala, Hà Đông HN.
21 Nguyễn Bá Chiêu
(đã mất)
1950 1988-2011 0917841179 Dịch vụ 15, liền kề 694 Tổ 19 KĐT Mậu Lương, Kiến Hưng Hà Đông HN.
22 Nguyễn Ngọc Cương 1955 1990-2013 0917841179 3/120 phố Nguyễn Du-NĐ
23 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1972 1994-2005 0915301758 Sở Giáo Dục và Đào Tạo - Nam Định