Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tư liệu dạy và học

Trang chủ Tư liệu dạy và học Công bố đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025

Công bố đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025

29/01/2024

Cùng với thông tin về định dạng đề thi, Bộ GD&ĐT công bố đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025.

Cụ thể, các môn học có đề minh họa gồm:Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung), Hoá học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp).

Đề minh họa theo cấu trúc định dạng mới đã được thử nghiệm tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Gia Lai, Thái Nguyên với khoảng gần 5.000 học sinh.

Các câu hỏi trong đề minh họa cố gắng gắn với các bối cảnh có ý nghĩa (bối cảnh có tác dụng/có giá trị nhất định đến đời sống, thực tiễn, khoa học).

Tại thời điểm này, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện đến lớp 11, do vậy các nội dung kiến thức được sử dụng trong các đề minh họa chủ yếu thuộc lớp 10 và 11.

Đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025 các môn cụ thể như sau:

NGỮ VĂN

HÓA HỌC

VẬT LÍ

SINH HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÍ

GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT

TIN HỌC

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

TIẾNG ANH

TIẾNG NGA

TIẾNG PHÁP

TIẾNG ĐỨC

TIẾNG HÀN

TIẾNG NHẬT

TIẾNG TRUNG

Cùng đề minh họa cho cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025, Bộ GD&ĐT cũng công bố mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm và hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm.

Xem mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm TẠI ĐÂY.