Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn bản của Trường

Trang chủ Văn bản của Trường Thông báo số 15 về việc tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số 15 về việc tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19

12/10/2020

 SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
 
Số: 15/TB – THPTCLHP
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
           Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19
 
Thực hiện công văn số 426/UBND-VP7 ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Nam Định và công văn số 1491/SGDĐT-VP ngày 28/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Thực hiện nghiêm các biện pháp: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc theo hướng dẫn của ngành y tế (trích công văn số 426/UBND-VP7).
2. Thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.
3. Thực hiện vệ sinh trường, lớp, khu nội trú, khu nhà công vụ thường xuyên theo kế hoạch của nhà trường.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục với quy mô và phương thức phù hợp với tình hình cụ thể trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tăng cường hình thức trực tuyến; hạn chế tập trung đông người.
5. Các tổ trưởng tổ công đoàn; giáo viên chủ nhiệm; bộ phận y tế tiếp tục tuyên truyền phổ biến thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và cập nhật tình hình sức khỏe của nhà giáo, cán bộ quản lí, người lao động và các em học sinh, báo cáo đồng chí Huy (CTCĐ) và đồng chí Học (PHT) nếu có hiện tượng bất thường./.

 
Nơi nhận:
- Dán TB;
- Đăng website;
- Lưu VP. 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
 
 
 
Bùi Thái Học
 
Xem chi tiết thông báo tại đây!