Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn hóa - Xã hội

Trang chủ Văn hóa - Xã hội Khai mạc trọng thể đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)

Khai mạc trọng thể đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025)

09/09/2020

Sáng nay, 09/9/2020, Ðại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V (2020-2025) đã khai mạc trọng thể tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh 3-2 (thành phố Nam Ðịnh).

 
Dự Ðại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; đại biểu các tỉnh trong khu vực; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
 

 
Với chủ đề “Ðoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua xây dựng tỉnh Nam Ðịnh giàu đẹp, văn minh”, Ðại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu; qua đó khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025./.

 
 
Trong thời gian tới, phát huy ưu điểm, những bài học kinh nghiệm đã tích luỹ được trong phong trào thi đua 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nam Định quyết tâm thực hiện có hiệu quả lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước, tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, liên tục, thiết thực và hiệu quả; huy động sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ toàn dân để xây dựng tỉnh Nam Định “Vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đẹp về nếp sống văn hoá”; hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.
- Nguồn: Fanpage Đất Thiên Trường -