Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Ý tưởng sáng tạo trong dạy và học

Cách tiếp cận thông tin và lắng nghe nguyện vọng của học sinh trong công tác của giáo viên chủ nhiệm

13/09/2020 Chuyên mục Ý tưởng sáng tạo là nơi mà các thầy cô giáo, các em học sinh có thể chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, thử nghiệm, những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực giáo dục như giảng dạy, công tác tác chủ nghiệm, trải nghiệm...