Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hoạt động chuyển đổi số

Chuyển đổi số nhà trường - Hiểu và làm như thế nào?

08/09/2021 Đối với trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, công tác chuyển đổi số nhà trường đang được đặc biệt quan tâm để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho mọi hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, để thực hiện thành công công tác chuyển đổi số, nhà trường rất cần nhận thức đúng và lộ trình chuyển đổi phù hợp.