Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Lịch sử trường

Trang chủ Lịch sử trường Lịch sử trường

Lịch sử trường

24/07/2023


PHẦN A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH

I. Lịch sử hình thành
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định là trường THPT chuyên hệ công lập của tỉnh NamĐịnh.
Tiền thân của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trường Thành Chung Nam Định. Trường Thành Chung Nam Định ra đời theo nghị định số 2455 do Toàn quyền Đông Dương Pôn- Du-me ( Poul Doumer) ký ngày 24-08-1920. Nghị định đã quy định, năm học đầu nhà trường được mở một lớp, kinh phí 4.500đ, tuyển sinh các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Báo Trung Bắc Tân Vân, một tờ báo được Pháp bảo trợ, sau kêu xin được cho một số học sinh 15 tuổi vào học. Số báo ra ngày 8-10-1920 đã đưa tin lớp học đầu tiên của trường Thành Chung Nam Định có 45 học trò. Lớp học đặt tại một căn phòng gần Sở Bưu điện bây giờ. Người Thầy Việt Nam từ năm học đầu tiên của trường là thầy Nguyễn Văn Hiếu, hiệu trưởng là viên thanh tra người Pháp Lo-retx.
Năm học 1921-1922 của trường có 2 lớp (năm thứ nhất và năm thứ hai), học nhờ trường Cửa Bắc. Người Pháp giảng dạy một số môn. Người Việt Nam có thêm thầy Vũ Văn Roãn. Để chuẩn bị mở lớp năm thứ 3, ngày 13-2-1922, giám đốc Nha học chính Bắc Kỳ điện cho Nam Định yêu cầu xây dựng trường riêng. Công sứ Nam Định ủng hộ chủ trương ấy. Thành phố đã lấy 2.250m2 tại phố Gốc Ngái để xây trường (nơi đặt trụ sở UBMTTQ thành phố bây giờ). Thầy Hoàng Ngọc Phách chuyển về trường vào thời gian viết cuốn tiểu thuyết "Tố Tâm".
Năm học 1922-1923 với 3 lớp, trường chuyển về phố Gốc Ngái. Thầy Nguyễn Văn Hiếu chuyển về Hà Nội từ năm 1923. Nhà trường có thêm các thầy Nguyễn Văn Bằng, Mai Phương, Nguyễn Gia Tường.
Ngày 2-9-1923 Giám đốc Nha học chính Bắc Kì quyết định cho Nam Định được mở tiếp năm thứ tư. Do đó, trường mới được xây dựng ở đầu phố Bến Ngự (nơi đặt trường Tiểu học Phạm Hồng Thái bây giờ).
Năm học 1923-1924 trường có 4 lớp. Cũng như các trường khác, nhà trường được sự trợ giúp của Hội Bảo trợ học đường. Trường chuyển ra địa điểm mới và theo Nghị định số 2419 lúc bấy giờ của toàn quyền Đông Dương ký ngày 23-09-1924, trường đổi tên là Cao đẳng tiểu học Pháp-Việt.
Năm học 1924-1925 nhà trường tuyển 80 học sinh (vẫn chưa tuyển nữ sinh), nhưng năm học sau chỉ tuyển 40 học sinh vì thiếu lớp học. Năm 1925 Sac-lơ Pa-trix, một nhà văn, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.
Những năm 1925 - 1928 trường có thêm nhiều thầy dạy. Các thầy người Việt Nam, tính đến năm 1925 có thêm các thầy Trần Văn Hào, Trần Văn Chử, Vũ Tam Thám, Đỗ Hữu Phúc, Ngô Duy Cừ, Phạm Văn Bảng, Đào Văn Định, Vũ Tam Tập, Phan Đình Nghiu, Nguyễn Văn Chính, Phạm Văn Nam, Nguyễn Như Loan, Nguyễn Quang Xương, Vũ Văn Roãn. Đến năm 1927 có thêm các thầy Phan Thế Roanh, Dương Quảng Hàm, cụ kép Phạm Cao Bạt, thân sinh nhà văn Phạm Cao Củng, được tạm tuyển dạy Hán Văn. Học sinh trường Thành Chung Nam Định có truyền thống học giỏi và yêu nước, chịu ảnh hưởng của các phong trào yêu nước và phòng trài cách mạng sớm lan tỏa vào trường từ những năm 1924, 1925. Gần nhất là phong trào công nhân trong thành phố đấu tranh đòi quyền con người. Nhiều sách báo đã xuất hiện trong nhà trường "L'annam" của Phan Văn Trường, "Le Paria", Người cùng khổ của Nguyễn Ái Quốc, báo Nhân đạo, "L'Humanite" của Đảng Cộng sản Pháp rồi đến "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản".... Thầy trò chuyền nhau đọc. Tháng 11-1925 khi Thực dân Pháp kết án cụ Phan Bội Châu, cụ tú Nguyễn Khắc Doanh, người Nam Trực, xin chết thay cụ Phan. Sự việc này đã được đăng trên các báo, đã gây tác động mạnh đến các học sinh và nhân dân. Toàn quyền Đông Dương Va-ren phải ân xá cho cụ Phan. Cũng năm ấy nhiều vùng miền Bắc bị lụt lớn, học sinh trường Thành Chung đã tổ chức diễn kịch lấy tiền trợ giúp những người bị nạn.
Ngày 11-3-1926 nhà yêu nước Phan Chu Trinh mất. Phong trào truy điệu và để tang cụ Phan từ Sài Gòn đã lan ra toàn quốc. Nhân dân Nam Định cũng đã đấu tranh đòi được tổ chức lễ truy điệu cụ Phan, nòng cốt là học sinh trường Thành Chung được các nhà nho và công nhân nhà máy ủng hộ. Những người khởi xướng là Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khắc Lương, Đặng Xuân Khu, Nguyễn Tường Loan, Đặng Châu Tuệ, Nguyễn Văn Hoan.... Học sinh đã bãi khóa và tổ chức thành công lễ truy điệu.
Sự kiện ấy đã gây tiếng vang lớn trong cả nước. Một số thầy giáo và một số lớn học sinh đã bị kỷ luật. Thầy Vũ Tam Tập phải đổi đi Lạng Sơn, thầy Đào Văn Định đi Sơn Tây sau đó đi Bắc Ninh, thầy Nguyễn Văn Chính đi Bắc Ninh. Theo quyết định số 1654E ngày 30-04-1926 của thống sứ Rôbanh thì 47 học sinh năm thứ 4, 7 học sinh năm thứ 3 trong đó có Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Tường Loan, Đặng Xuân Khu bị đuổi hẳn, còn có 30 học sinh lớp 3A, 28 học sinh lớp 3B bị đuổi tạm thời, và có khoảng 50 học sinh các lớp năm thứ hai và năm thứ nhất bị đuổi tạm thời hoặc bị tước hết học bổng.
Hiệu trưởng Saclo Patris bị coi là nhu nhược phải đổi về trường Bưởi dạy Văn-sử. Người thay thế là Đờ Phô-tơ-rô Vatxen. Sau lễ truy điệu cụ Phan, một số học sinh tự thôi học đi tìm đường cứu nước. hơn một chục người lần lượt sang Quảng Châu tìm gặp cụ Nguyễn Ái Quốc được cụ giác ngộ, huấn luyện rồi trở thành những đại biểu Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội (VN TNCMĐCH). Năm 1927 đồng chí Nguyễn Văn Hoan đã tổ chức chi bộ VN TNCMĐCH đầu tiên ở trường Thành Chung. Những người đầu tiên gia nhập tổ chức là Trần Việt Giần, Ngô Thế Ruông, Đặng Vũ Tiềm, Đặng Vũ Giác, Đặng Tiện Quỳ rồi đến Đỗ Như Lăng. Riêng hai ông Đặng Vũ Tiềm, Đặng Vũ Giác đã vận động rất nhiều thanh niên, trí thức yêu nước làng Hành Thiện (tỉnh Nam Định) tham gia tổ chức. Chi bộ này ghép với chi bộ công nhân do đồng chí Trần Văn Lan, thợ điện nhà máy sợi làm Bí thư.
Từ năm 1928 đến năm 1932 các học sinh khác của trường Thành Chung như Tống Phúc Chiểu, Đặng Châu Tuệ, Vũ Văn Mẫn, Vũ Công Phụ, Lưu Đình Diêu, Nguyễn Văn Chước, Đỗ Duy Ninh, Nguyễn Thượng Chí, Đặng Hữu Rạng (Đặng Việt Châu), Trần Văn Ngoạn, Vũ Đức Oong, Hoàng Thọ Tiểu, Vũ Ngọc Thuần,...lần lượt được kết nạp Đảng.
Năm 1928 có một số người tìm đường sang Xiêm bị bắt giữ lại. Ngày 18-12-1928, Ro-bin ký Nghị định số 5438 cấm 6 người không được làm việc nhà nước. Đó là Nguyễn Trịnh Bảo, Vũ Tiến Lữ, Lê Trọng Quy, Nguyễn Tuân, Lương Đức Thiệp, Nguyễn Đình Chung. Có hai học sinh tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, một tổ chức lúc ấy cũng chống đế quốc Pháp; nhưng khi thấy sự bế tắc của đường lối, các anh đã ly khai và gia nhập Đảng Cộng Sản. Đó là trường hợp các anh Nghiêm Tử Trình (sau này là Ủy viên Ủy ban Hành chính Hà nội những năm 1950) và Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân trở thành nhà văn trong điều kiện như thế.
Từ năm 1930 đến 1935 bộ máy nhà trường có thay đổi. Hiệu trưởng là Agard, các thầy người Việt Nam là Vũ Văn Roan, Phạm Văn Nam, Trần Văn Hào, Phạm Xuân Độ, Hoàng Đình Ân, Phạm Đình Nghiu, Phan Thế Roanh. Thầy Vũ Tam Tập đi một năm lại trở về, thầy Đào Văn Định đi 5 năm thì trở về. Thầy Ngô Duy Cừ mất năm 1936.
Những năm 1931-1935 thực dân Pháp khủng bố mạnh. Nhiều học sinh là nòng cốt của phong trào đã thôi học, đi hoạt động cách mạng. Phong trào có lúc lắng xuống, nhưng lại vẫn có lúc bùng lên với những sự kiện đáng ghi nhớ. Một sự việc đáng kể là học sinh trường Thành Chung tham gia cuộc vận động nhân dân thành phố Nam Định không đi xem đoàn xiếc nước Anh biểu diễn, triệt để tẩy chay tên Ham-xton, chủ gánh xiếc đã xúc phạm dân tộc Việt Nam.
Việc làm ấy có tiếng vang lớn, lan truyền đến Vinh và các nơi khác. Hamston bị tẩy chay, bị xua đuổi khắp nơi, hết đường hành nghề, đành bắn hết hổ báo... đến mức kiệt sức, phải hổ thẹn và cuối cùng đã tự sát! Học sinh trường Thành Chung còn vận động nhân dân không đi đón " Bảo Đại ngự giá Bắc tuần". Thời kỳ này còn có thêm một số nhân tài trong học sinh xuất hiện : Trần Hữu Trí, do hoàn cảnh túng thiếu, đã bỏ học, đi dạy tư và viết văn. Anh đã sớm trở thành nhà văn Nam Cao đáng tự hào của quê hương đất nước. Còn phải kể đến các nhạc sĩ Bùi Công Ký, nhà văn Nguyễn Văn Niêm, Trần Lê Văn... Người học sinh xuất sắc Vũ Công Hậu đã đứng đầu cuộc thi học sinh giỏi toán các trường trung học toàn Đông Dương. Trong đội ngũ các thầy giảng dạy thời gian ấy có một số thầy đi làm kiểm học rồi làm đốc học ở một số tỉnh miền Bắc. Đó là thầy Nguyễn Như Loan, Nguyễn Quang Xương, Vũ Văn Roan....
Từ năm 1936-1937, nhà trường có thêm thầy Đỗ Trọng Cảnh, Đặng Lợi Hàm (sau là Ủy viên Ủy ban Hành chính Thành phố Hải Phòng), Nguyễn Đình Hường, Nguyễn Bá Cường. Hiệu trưởng Agard bị đổi đi nơi khác vì sự việc xúc phạm đến nhân cách học sinh và dân tộc Việt Nam, học sinh phẫn nộ, phản ứng lại mạnh mẽ và rải truyền đơn chống đối. Pierre Maneval về thay. Trong khoảng thời gian ở Pháp, Mặt trận bình dân cầm quyền, thực dân Pháp cho xây dựng một trường lớn có 8 lớp đủ tiện nghi, phương tiện thí nghiệm, thực hành với mức khá hiện đại ở đầu đường Cổng Hậu (gần bến ôtô cũ bây giờ). Di tích còn lại của trường nay là phố Thành Chung.
Năm học 1937 -1938 trường chuyển về địa điểm mới và bắt đầu nhận học sinh nữ. Mỗi lớp có khoảng 5 nữ sinh. Đồng thời, nhà trường cũng nhận thêm một số học sinh là con em Pháp kiều không có điều kiện học ở truờng Sa-rô ở Hà Nộị. Năm học 1938-1939 Lô-hê-nê về làm hiệu trưởng thay Maneval. Sau đó, Lô-hê-nê bị động viên vào quân đội sang đánh nhau ở Campuchia, Bre-ăng thay được ít lâu thì Ma-nơ-van trở lại trường nhận chức vụ cũ cho tới ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, nắm chính quyền ở Đông Dương, thì bị Nhật bắt, sau được trả tự do, trở về Pháp.
Trong tình hình cụ thể của những năm 1936-1939, phong trào cách mạng được phục hồi và phát triển, có sự hoạt động của các đồng chí Đào Năng An, Đình Gia Thái, V Quốc Uy, Nguyễn Công Bổng, Phan Đình Đống, Phạm Văn Cương, Hà Văn Lộc, Nguyẽn Bá Huấn, trong phòng trào đoàn thanh niên Dân chủ rồi đến đoàn thanh niên Phản đế. Lúc ấy các đồng chí này đang học năm thứ 3 (1939), nhiều đồng chí bị bắt, bị tù đầy vào tuổi 16, 17.
Từ năm 1939 đến năm 1940 có các thầy Đỗ Văn Đoan, Thạch Quan Tuấn, Nguyễn Hữu Văn, Đào Đình Khánh, Nguyễn Thụy Hùng, Nguyễn Trọng Thuyết, Nguyễn Quang Hồ, Hà Văn Bính... nối tiếp nhau về trường.
Năm 1942 trường cao đẳng tiểu học Pháp-Việt đổi tên thành trường Trung học. Thời kỳ này các học sinh Phạm Ngọc Khuê, Phạm Ngọc Lê, Trần Hữu Bái... tham gia hoạt động thành lập Đoàn thanh niên cứu quốc trong mặt trận Việt Minh, rồi tham gia tổng khởi nghĩa.
Khi chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật ra đời, thầy Phan Thế Roanh được cử tạm quyền Hiệu trưởng. College de Nam Dinh được đổi tên thành trường Trung Học Nguyễn Khuyến. Ít lâu sau thầy Phó Đức Tố, giáo sư trường Bưởi chính thức về làm hiệu trưởng. Giặc Nhật chiếm trường ở đầu phố Cổng Hậu làm doanh trại, trường trở lại địa điểm cũ ở đầu phố Bến Ngự. Cách mạng tháng Tám thành công, quân Tàu Tưởng lại vào chiếm trường thay quân Nhật.
Năm học 1946-1947 trường đổi tên thành trường trung học chuyên khoa Nguyễn Khuyến có Ban Toán-Lý-Hóa và ban Vạn vật. Lần đầu tiên bậc trung học chuyên khoa (THCK, tức phổ thông trung học-Trung học phổ thông hoặc phổ thông cấp 3 có phân ban) được mở ở thành phố Nam Định. Có một số thầy mới về như: Vũ Bình, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Hữu Ngọc,...
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, năm 1947 trường chuyển đến xã Yên Mô, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Chi bộ Đảng cộng sản Đông Dương (CSĐD) trường THCK Nguyễn Khuyến, tức THCK Nguyễn Thượng Hiền sau này, được thành lập ngày 13-1-1948, lúc đầu gồm 4 đồng chí: Đào Nguyên Cát (bí thư), Nguyễn Văn Đắc, Phạm Văn Phối, Vũ Phi Hoàng (đều là Đảng viên về đi học). Một bộ phận của trường Nguyễn Khuyến, chủ yếu là cấp 2, tản cư về Trà Bắc, huyện Xuân Trường Nam Định, do thầy Đào Đình Khánh làm hiệu trưởng.
Cuối năm 1948 Pháp đánh Phát Diệm (Ninh Bình), trường THCK Nguyễn Khuyến chuyển vào thôn Ngô Xá, xã Đại Đồng, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đổi tên thành trường THCK Nguyễn Thượng Hiền, có các Ban Toán- Lý - Hóa, Ban Vạn vật là Ban Ngoại ngữ. Năm 1950, khu giáo dục Liên khu 3 quyết định thành lập trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Liên khu 3, lúc đầu lấy một số học sinh chuyên khoa Nguyễn Thượng Hiền chuyển sang học sư phạm. Có 2 BGH: Thầy Phó Đức Tố làm hiệu trưởng trường THCK Nguyễn Thượng Hiền, thầy Đỗ Trọng Cảnh làm hiệu trưởng trường CĐSP Liên khu. Lúc đầu 2 trường có chung một chi bộ Đảng CSĐD lãnh đạo, sau tách thành 2 chi bộ đều trực thuộc Tỉnh ủy Đảng CSĐD tỉnh Thanh Hóa.
Lúc này trường THCK Nguyễn Thượng Hiền đã trở thành một cái nôi đào tạo nhân tài, tập hợp nhiều học sinh muốn học lên THCK của đồng bằng Bắc Bộ và miền Bắc Trung Bộ (bao gồm cả nhiều học sinh từ các thành phố tản cư về), trong đó có những đảng viên đã đi công tác nay được Đảng cho về trường tiếp tục học để hoàn thành bậc tú tài.
Đến những năm 1952- 1953 ở Liên khu 3, đã phát triển thêm một số trường cấp 3 như các trường Hoa Lư, Cù Chính Lan, Nguyễn Quốc Trị, La Văn Cầu, Hồ Tùng Mậu (các thầy Đào Văn Định, Nguyễn Văn Vận... của trường Nguyễn Thượng Hiền được cử sang làm hiệu trưởng), đến khi giải phóng, những trường này hợp nhất lại thành trường cấp 3 Liên khu 3 và trở về đặt trụ sở tại thành phố Nam Định (1954).
Năm 1959 trường đổi tên thành trường cấp III Lê Hồng Phong.
- Từ năm 1965 đến 1972 do đế quốc Mĩ bắn phá miền Bắc nên trường đã sơ tán về xã Nhân Tiến  và Nhân Thắng huyện Lí Nhân tỉnh Hà Nam. Sau khi hiệp định Pa-ri được kí kết, đầu năm 1973 trường lại trở về địa điểm cũ. Nhà trường đã được củng cố vững vàng trong hòa bình, tiếp tục được tôi luyện và không ngừng phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Năm 1993 trường có quyết định của UBND tỉnh Nam Định đổi tên trường cấp III Lê Hồng Phong thành trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ đó đến nay, trường luôn là một trong những trường chuyên nổi tiếng của cả nước với bề dày thành tích trong học tập, giảng dạy.
II. Quy mô trường lớp hiện nay
Năm học 2019 - 2020, trường có 147 giáo viên, cán bộ nhân viên, trong đó trình độ Tiến sĩ là 2, thạc sĩ là hơn 80. Hiện nay trường có 1658 học sinh được biên chế vào 48 lớp trong đó có 6 lớp không chuyên và 42 lớp chuyên của các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn ,Sử, Địa, Nga, Anh, Pháp.
  Trường có đủ lớp cho các lớp học buổi sáng. Tuy nhiên khi tập huấn các đội tuyển quốc gia thiếu phòng học nên phải tận dụng các phòng họp, hoặc phòng truyền thống của nhà trường. Các phòng chuyên cho việc học ngoại ngữ hiện nay vẫn còn thiếu. Phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ cho tập huấn đội tuyển quốc gia vẫn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu các cầu nhiệm vụ được giao
- Hiện nay trường đã có khu nội trú học sinh, gồm 2 đơn nguyên được xây dựng kiên cố, thiết bị phục vụ sinh hoạt của học sinh tương đối hiện đại. Nhà ăn tập thể của khu nội trú đã được chú ý xây dựng và trang bị dung cụ tương đối đầy đủ đảm bảo bữa ăn cho học sinh vừa hợp với khả năng tài chính của các em, vừa hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm.
III. Những bài học kinh nghiệm
 1. Đoàn kết luôn luôn là vấn đề cần được quan tâm. Không có một nhiệm vụ nào có thể hoàn thành được tốt nếu tập thể nhà trường không đoàn kết nhất trí.
2. Lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội biết lắng nghe, có khả năng nghe những ý kiến đóng góp của các thành viên trong cơ quan. Tôn trọng tầng lớp trí thức, bầu không khí dân chủ là một trong những vấn đề then chốt để tạo nên sự đồng thuận trong nhà trường.
3. Nắm bắt được xu thế của thời đại, của cuộc sống để từ đó đưa ra kế hoạch phù hợp nhất, có khả năng hiện thực hóa được kế hoạch đó.
4. Học sinh bao giờ cũng là nhân tố quan trọng  nhất để tạo nên thành tích dạy và học. Thầy cố gắng dạy không bằng khuyến khích cho học sinh cố gắng học. Học kiến thức không quan trong bằng cách thức chiếm lĩnh được kiến thức ấy. Phương pháp bao giờ cũng là vấn đề then chốt của mọi thành công.
5. Huy động mọi nguồn lực của xã hội góp sức cho sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là chiến lược bồi dưỡng nhân tài. Phụ huynh học sinh là nhân tố không thể thiếu trong mọi thành tích lớn nhỏ của nhà trường.
       Tin tưởng vào sự lãnh đạo và tạo điều kiện của các cấp quản lí, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định sẽ tiếp tục là nơi vun trồng, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng của quê hương, mở rộng tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn quôc và quốc tế trong giai đoạn mới. 

PHẦN B. SỬ BIÊN NIÊN

Do những năm trước đây, nhà trường không tổ chức ghi lịch sử hằng năm, vì thế  giai đoạn lịch sử từ khi thành lập trường ( 1920) dến năm học 2011-2012 chúng tôi biên soạn lịch sử nhà trường theo hình thức tổng hợp. Từ năm học 2012-2013, nhà trường có chủ trương ghi lịch sử nhà trường chi tiết cho từng năm một.
Năm học 2012-2013
1. Trường được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) năm 2012.
2. Đảng bộ nhà trường ba năm liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
3. Công đoàn nhà trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua năm học 2011 – 2012.
4. Đoàn thanh niên, 3 năm liên tục được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen.
5. Ban nữ công được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen (2011), Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc (2012).
6. Ba nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:
- Thầy Lương Văn Thủy – giáo viên toán, Phó hiệu trưởng.
- Thầy Phạm Đình Chuẩn – giáo viên toán, Chủ tịch Công đoàn.
- Thầy Đặng Kim Long – giáo viên toán.
7. Cô Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên Sinh học được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
8. Hai đề tài tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh THPT năm 2013.
- Đề tài “Thu năng lượng từ việc hỗ trợ giảm tốc ô tô trên đường giao thông” đạt giải Nhất lĩnh vực Năng lượng, giải Ba toàn cuộc.
- Đề tài “Mạng xã hội với học sinh THPT – từ thực trạng đến giải pháp” đạt giải Nhì lĩnh vực KHXH và hành vi, giải khuyến khích toàn cuộc.
Năm học 2013-2014.
1. Ngày 05-9-2013 nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014. Nhân dịp này nhà trường đã long trọng đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất (Lần thứ hai) mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước với công lao và những thành tích xuất sắc của  tập thể thầy và trò nhà trường đã đạt được trong chặng đường năm năm đầu tiên trường đạt chuẩn quốc gia ( 2008-2013).
Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, ông Đinh Thế Huynh UVB Chính trị đã trao Huân chương Độc lập cho nhà trường.
2. Trong năm học, nhà trường có  một số thay đổi nhân sự lãnh đạo.
- Ngày 20-12-2013 Ông Cao Xuân Hùng. Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định kí quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở GD và ĐT Nam định.
- Ngày 20-1-2014, Giám đốc Sở GD và ĐT Nam Định kí quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đức Thọ, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.
- Ngày 10-4-2014 Thành ủy Nam Định chuẩn y giao chức vụ Bí thư Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho ông Phó hiệu trưởng Lương Văn Thủy.
3. Từ ngày 28-2 đến ngày 2-3 năm 2014, Bộ GD và ĐT đã tổ chức cuộc thi “ Sáng tạo khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia” tại Vĩnh Phúc. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 9 học sinh tham gia với 3 đề tài và đạt thành tích cao.
- Đề tài “Thiết kế phanh xe tự động hỗ trợ giảm thiểu tai nạn giao thông” đã giành giải nhất thi cấp tỉnh và  giải sáng tạo do trường ĐHSP trao tặng.
- Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho HS THPT” của các em Trần Phương Mai ( 11 Anh 1), Nguyễn Thị Kim Thoa ( 11 văn) và em Nguyễn Mạnh Tiến ( 11 toán 1) đã giành giải nhì lĩnh vực và giải 3 chung cuộc.
4. Trong 2 ngày 5 và 6 -10-2013, nhà trường kết hợp với Hội toán học Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Các chuyên đề toán chọn lọc trong xu hướng hội nhập quốc tế”. Tại cuộc hội thảo này, nhiều vấn đề quan trọng được đặt ra cho việc giảng dạy môn toán ở một trường chuyên đã được thảo luận sôi nổi. Kết quả cuộc hội thảo này đã trở thành tài sản quý giá trong kho tàng tri thức và kinh nghiệm của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo giảng dạy môn toán của nhà trường.
5. Trong năm học, nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải xuất sắc trong các kì thi HS giỏi tỉnh, quốc gia và quốc tế. Em Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 12 toán 1 đạt 38/40 điểm, giải Nhất môn Toán thi HSG Quốc gia. Đây là số điểm thi cao nhất của kì thi này. Em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 11 chuyên Toán 2, đoạt giải nhất môn sinh học trong kì thi học sinh  giỏi quốc gia và Huy chương đồng Olympic môn sinh học tại Indonesia. Em Nguyễn Thị Minh Nguyệt học sinh lớp 11 chuyên Nga đoạt Huy chương Vàng, giải nhất hùng biện Olympic tiếng Nga tổ chức tại Matxcơva.
6. Trong hai ngày 19 và 20-4-2014, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã cử 66 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ tại Hải Dương. Các đội tuyển của nhà trường đã đoạt 65 giải, trong đó có 17 Huy chương vàng, 18 Huy chương bạc, 20 Huy chương đồng,10 khuyến khích. Với kết quả này, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đứng thứ nhất toàn đoàn.
7. Công tác giáo dục truyền thống đã được nhà trường quan tâm sâu sắc. Nhà trường đã tổ chức nâng cấp và trưng bầy phòng tuyền thống với các chủ đề là:
Quê hương văn hiến/ Các trường tiền thân/Truyền thống yêu nước và cách mạng/ truyền thống dạy giỏi và học giỏi/ Truyền thống đoàn kết nghĩa tình/ Trường trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây cũng là năm đầu tiên trường tổ chức cho học sinh toàn trường tham quan Bảo tàng Nam Định để các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa của quê hương mình.
8. Để tạo niềm vui cho học sinh sau những giờ lên lớp, nhà trường thường xuyên tổ chức các cuộc thi thể dục thể thao văn nghẹ, chuyên mục đầu tuần, thi nấu ăn, thi chụp ảnh, cắm hoa v.v... Từ các hoạt động này, nhiều năng khiếu của học sinh đã được phát hiện và bồi dưỡng. Em Vũ Thảo My, học sinh lớp 10A1 đã đoạt giải nhất cuộc thi ca nhạc Tuổi Hồng do Sở GD và ĐT tổ chức. Hết năm lớp 10 lên lớp 11 em đã tham gia cuộc thi “ Giọng hát Việt 2013” do VTV3 tổ chức và em đã giành ngôi vị quán quân.
Năm học 2014-2015.
1. Năm 2015 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Thủ Tướng Chính phủ”.
2. Năm 2015 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định.
3. Năm học này, học sinh Đinh Thị Hương Thảo, sinh năm 1998, lớp 11 Lý đã xuất sắc đạt HCV Vật lí Quốc tế và HCB Vật lý Châu Á do thầy Nguyễn Văn Huyên hướng dẫn.
4. Năm học này, học sinh Phạm Minh Đức, sinh năm 1997, lớp 12 Toán 2 đã xuất sắc đạt HCĐ Sinh học Quốc tế do cô Trần Thị Thanh Xuân hướng dẫn.
5. Trong cuộc thi HSG quốc gia năm 2015, trường có 90 học sinh tham dự và có 78 em đạt giải với tỉ lệ 86,67 %.
6. Trong cuộc thi HSG cấp tỉnh trường có 27 em dự thi ở 9 bộ môn, cả 27 em đều có giải, trường xếp thứ 1 toàn đoàn.
Năm học 2015-2016.
1. Năm 2016 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định.
2. Năm 2016 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận  “Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo”.
3. Trong năm học 2015-2016, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 07 thầy giáo, cô giáo tham dự kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT do Sở GD và ĐT Nam Định tổ chức, kết quả cả 07 thầy cô giáo đạt loại giỏi, nhà trường xếp thứ nhất toàn đoàn.
4. Cô Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
5. Đây là năm học trường có số lượng học sinh đạt giải quốc tế, khu vực nhiều nhất tính đến thời điểm năm 2019.
2015 -2016 Nguyễn Thành Trung 1998  12 Hóa HCB Hóa học Quốc tế  Vũ Văn Hợp
Vũ Đức Tài 1998  12 Toán 2 HCĐ Toán học Quốc tế Nguyễn Hoàng Cương
Đinh Thị Hương Thảo 1998  12 Lý HCB Vật lí Châu Á
HCV Vật lý Quốc tế
Bùi Thái Học
Nguyễn Văn Quân 1998  12 Lý HCĐ Vật lí Châu Á Bùi Thái Học
Phạm Ngọc Nam 1998  12 Lý HCĐ Vật lí Châu Á
HCĐ Vật lý Quốc tế
Bùi Thái Học
Đỗ Thùy Trang 1998  12 Lý Bằng khen Vật lý Châu Á Bùi Thái Học
6.Trong cuộc thi HSG quốc gia năm 2016, trường có 83 học sinh tham dự và có 72 em đạt giải với tỉ lệ 86,75 %.
7. Trong cuộc thi HSG cấp tỉnh trường có 27 em dự thi ở 9 bộ môn, cả 27 em đều có giải, trường xếp thứ 1 toàn đoàn.
8. Năm 2016, Nhà trường có 2 đề tài dự thi Sáng tạo KH-KT cấp quốc gia, đều đạt giải Ba chung cuộc. Đó là đề tài “Chiết xuất, tinh chế Steviside và Rebaudiauside A từ cỏ ngọt Việt Nam làm chất tạo ngọt thế hệ mới” của em Nguyễn Minh Đức – lớp 12 Hóa và đề tài “Thiết kế, chế tạo tủ lạnh mini sử dụng năng lượng mặt trời nhằm vận chuyển và bảo quản vacswxin” của em Vũ Nhật Quang – lớp 11 Lý và em Trần Văn Toàn lớp 11A1.
9. Năm 2016, em Lâm Vũ Tuấn – học sinh lớp 12 Anh1 xuất sắc Nhất vòng thi quý chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đưa cầu truyền hình về với THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định.
Năm học 2016-2017.
1. Năm 2017 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định.
2. Trong cuộc thi HSG quốc gia năm 2017, trường có 94 học sinh tham dự và có 77 em đạt giải với tỉ lệ 86,91 %.
3. Trong cuộc thi HSG cấp tỉnh trường có 27 em dự thi ở 9 bộ môn, cả 27 em đều có giải, trường xếp thứ 1 toàn đoàn.
4. Trong kì thi THPT quốc gia 2017, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học là 100%.
5. Cô Mai Thúy Dung  Giáo viên môn tiếng Nga được Bộ Giáo dục và đào tạo tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
6. Ngày 26/3/2017 nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà trường đã tổ chức “Ngày Hội STEM gia đình”.
7. Ban hợp tác quốc tế của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thành lập đầu năm học 2016-2017, đã tổ chức thành công các cuộc hội thảo du học Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, tổ chức thành công các lớp luyện thi IELTS.
8. Năm học 2016-2017, lần đầu tiên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 02 giáo viên có học vị tiến sỹ làm công tác giảng dạy. Đó là cô Trần Thị Thanh Xuân (môn Sinh học) và thầy Hà Trung (môn Toán).
9. Cô giáo Trần Hải Tú – Bí thư đoàn trường tham dự hội thi “Giáo viên tài năng, duyên dáng 2017” do Sở GD&ĐT tổ chức, Đoạt giải Ba chung cuộc và giải Thí sinh ứng xử xuất sắc nhất.
10. Năm học 2016-2017, nhà trường có 4 đề tài tham dự cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, cả 4 đề tài đều đoạt giải. Đó là đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống Plasma ứng dụng trong tiền xử lí vải” của em Vũ Nhật Quang lớp 12 chuyên Lý và em Nguyễn Văn An trường tHPT Nguyễn Khuyến đoạt giải Nhất; đề tài “Nghiên cứu chế tạo hạt TiO2 biến tính hoạt động trong vùng ánh sáng nhìn thấy nhằm quang khử CO2 thành nhiên liệu” của em Lê Minh Hòa và em Nguyễn Thúy Quỳnh lớp 11 Anh 2 đoạt giải Nhì; đề tài “Xu hướng nghề nghiệp của học sinh THPT: Thực trạng và giải pháp” của em Bùi Huy Quang Sáng và em Vũ Đức Minh lớp 11 Anh2 đoạt giải Ba; đề tài “Phần mềm hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp” của em Cao Đức Anh Dũng lớp 10 chuyên Tin và Nguyễn Việt Anh lớp 10 chuyên Anh2 đoạt giải Khuyến Khích.
11. Hai em Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Lưu Mỹ Ngọc lớp 12 chuyên Nga đã doạt giải nhất trong kỳ thi Olympic tiếng Nga lần thứ 9.
Năm học 2017-2018.
1. Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của nhà trường, ngày 9 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký quyết định số: 982/QĐ-UBND giao thầy Ngô Vỹ Nông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định kiêm giữ chức Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
2. Năm 2017 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định
3. Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 2381/QĐ-TTg tặng tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho thầy Trần Xuân Phú, Tổ trưởng tổ Hóa học của nhà trường.
4. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đăng cai tổ chức kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Kỳ thi có 42 trường THPT chuyên trên cả nước với 1766 thí sinh tham dự, trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 66 thí sinh. Kết quả học sinh của trường đoạt 18 HCV, 22 HCB, 23 HCĐ, 3KK; xếp thứ 2 toàn đoàn.
5. Năm học này, học sinh Hoàng Thanh Tùng , sinh năm 2000, lớp 12 Hóa đã xuất sắc đoạt giải Nhất kỳ thi HSG quốc gia và đoạt HCB Olympic môn Hóa học  tổ chức tại Cộng hòa Czech.
6. Trong năm học 2017-2018, em Nguyễn Thúy Quỳnh học sinh lớp 12 Anh2 trúng tuyển trường Texas Christian University; em Trần Hoàng Ngọc Mai lớp 12 Anh2 trúng tuyển Trường SP Jain school of Global Management - Australia
7. Năm học này, học sinh Đoàn Đức Thanh, sinh năm 2001, lớp 10 Anh 2 đã xuất sắc đạt HCĐ Tin học văn phòng quốc tế do cô Nguyễn Thị Bích Đào hướng dẫn.
8. Trong cuộc thi HSG quốc gia năm 2018, trường có 89 học sinh tham dự và có 73 em đạt giải với tỉ lệ 82,02 %.
9. Trong cuộc thi HSG cấp tỉnh trường có 27 em dự thi ở 9 bộ môn, cả 27 em đều có giải, trường xếp thứ 1 toàn đoàn.
Năm học 2018-2019.
1. Năm học 2018 -2019, nhà trường có nhiều thay đổi về nhân sự ban giám hiệu. Tháng 10 năm 2018, thầy Lương Văn Thủy Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nghỉ hưu.
2. Tháng 3 năm 2019 thầy Ngô Vỹ Nông, Phó Giám đốc Sở GD- ĐT, Hiệu trưởng nhà trường nghỉ hưu.
3. Tháng 3 năm 2019, cô Lê Thị Phương Dung Phó Hiệu trưởng nhà trường được điều động về giữ chức Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Khuyến.
4. Tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở GD – ĐT đã ký quyết định số 1490/QĐ – SGDĐT bổ nhiệm thầy Bùi Thái Học, Tổ trưởng tổ Vật lý – Công nghệ giữ chức Phó Hiệu trưởng nhà trường.
5. Tháng 4 năm 2019, thầy Vũ Đức Thọ, Phó Giám đốc Sở GD – ĐT được Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ký quyết định số 882/QĐ-UBND giao nhiệm vụ kiêm hiệu trưởng nhà trường.
6. Tháng 7 năm 2018, cô Trần Thị Kim Oanh, Tổ trưởng tổ Sử - GDCD được Chủ tịch UBND thành phố Nam Định ký quyết định số 3537/QĐ-UBND vinh danh “Nhà giáo Ưu tú Thành Nam” năm 2018 vì đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của thành phố Nam Định.
7. Năm 2017 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được nhận “Tập thể Lao động Tiên Tiến Xuất sắc” của UBND tỉnh Nam Định.
8. Năm học này, học sinh Phạm Thanh Lâm , sinh năm 2001, lớp 12 Hóa đã xuất sắc đoạt giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi HSG quốc gia và đoạt HCB Olympic môn Hóa học Quốc tế tổ chức tại Cộng hòa Pháp.
9. Năm học này, Trần Quốc Việt , sinh năm 2001, lớp 12 Toán 1 đã xuất sắc đoạt giải Nhì môn Tin học trong kỳ thi HSG quốc gia và đoạt HCB Olympic Tin học Châu Á.  10. Trong cuộc thi HSG quốc gia năm 2019, trường có 88 học sinh tham dự và có 75 em đạt giải với tỉ lệ 85,23 %.
11. Trong cuộc thi HSG cấp tỉnh trường có 27 em dự thi ở 9 bộ môn, cả 27 em đều có giải, trường xếp thứ 1 toàn đoàn.
12. Trong kì thi THPT quốc gia 2019, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học là 100%. Trong đó trường ta có 2 học sinh thủ khoa cấp tỉnh khối C, A1.
Năm học 2019-2020
1. Năm học 2019 - 2020 là năm học chứng kiến nhiều sự thay đổi về cơ cấu tổ chức trong đội ngũ lãnh đạo, quản lí của nhà trường. Kể từ ngày 18/6/2019, thầy Nguyễn Hữu Thiêm - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường. Kể từ ngày 01/11/2019, thầy giáo Vũ Đức Thọ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường thôi kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. TS. Phạm Thị Huệ, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.
Năm học 2019-2020, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, với 78 giải, gồm 4 giải Nhất, 22 giải Nhì, 27 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Đặc biệt, nhà trường có 02 học sinh là thành viên chính thức dự thi Olympic Quốc tế ở môn Toán và môn Hóa học. Em Đàm Thị Minh Trang, lớp 12 chuyên Hóa đạt Huy chương Vàng kì thi Olympic Quốc tế môn Hóa Học - thí sinh nữ duy nhất trong đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2020 với số điểm 91,12/100 (đứng thứ 22/231) - là “cô gái vàng” thứ hai của đất học Nam Định. Em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12 Toán 1 đoạt Huy chương Đồng kì thi Olympic Quốc tế môn Toán (IMO) lần thứ 61.
2. Thầy Phạm Bá Quyết - Giáo viên môn Ngữ văn và cô Trần Hải Tú - Bí thư Đoàn trường được hội đồng giáo dục nhà trường công nhận là 2 điển hình tiên tiến tiêu biểu đề nghị khen thưởng và tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT cấp tỉnh. Cô Trần Thị Thanh Xuân được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định vinh danh là một trong các điển hình phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019.
3. Ngày 30 tháng 05 năm 2020, Đảng bộ nhà trường đã trang trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025. Đại hội đã sáng suốt bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thầy, cô là những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ quản lí, chuyên môn giỏi. Ngày 09/6/2020 Thành ủy ra quyết định về việc chuẩn y kết quả bầu cử, trong đó chuẩn y cô Phạm Thị Huệ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, thầy Bùi Thái Học giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kì 2020-2025.
4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh tiếp tục được duy trì và phát triển bằng câu lạc bộ STEM và cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp trường. Trong cuộc thi KH-KT dành cho HS trung học và Ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2019 - 2020, trường ta đạt giải Nhất toàn đoàn với 01 giải Nhất, 01 giải Ba và 02 dự án STEM đạt giải xuất sắc. Em Đặng Thanh Vân - lớp 11 A2; Đỗ Nguyễn Hà Phương - lớp 11 chuyên Tin; Dương Thùy Giang - lớp 11 chuyên Tin đã xuất sắc giành 2 giải thưởng Best Development và Popular Prize trong cuộc thi Thiết kế kĩ thuật chủ đề Môi trường Không khí 2019 do Viện Điện tử Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.
5. Sự bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới từ tháng 01/2020 đã khiến các hoạt động tập trung đông người bị hạn chế hoặc dừng hẳn. Việc nghỉ học để phòng, chống dịch và việc đi học trở lại trong một hoàn cảnh chống dịch mới đã đòi hỏi các thầy cô trong nhà trường phải tổ chức các hoạt động giáo dục dưới những dạng thức mới: dạy học trực tuyến, tổ chức các cuộc họp trên nền tảng Zoom, Microsoft Teams, truyền hình…
6. Trong thời gian học sinh nghỉ để chống dịch Covid-19, Chào cờ trực tuyến là hoạt động sáng tạo nổi bật của Đoàn trường so với các trường khác trong tỉnh và trong toàn quốc. Cùng với phần Điểm tin hoạt động, các hoạt động trải nghiệm của học sinh như: Cuộc thi Lăng kính khoa học, chuyên mục khối, hoạt động câu lạc bộ được tổ chức thực hiện và phát sóng online. Hành trình thực hiện chương trình thực sự đã mở ra một hướng đi của công tác Đoàn thời hậu Covid, một xu hướng phát triển công tác tuyên truyền, giáo dục kĩ năng mềm cho HS trường chuyên, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ - thông tin.
7. Mơ ước về một không gian đọc mở và tạo cảm hứng nhằm phát huy văn hóa đọc trong nhà trường của giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đã trở thành hiện thực. Sáng ngày 19/6/2020, tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đã diễn ra lễ bàn giao công trình thư viện tiên tiến giữa đơn vị tài trợ là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nam Định, đơn vị thi công: công ty TPT Hà Nội với nhà trường.
Năm học 2020-2021
1. Nhà giáo, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Cương - Tổ trưởng tổ Toán được Bộ giáo dục và đào tạo và Công đoàn giáo dục Việt Nam tôn vinh nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Văn Huyên - Tổ trưởng tổ Vật lí - CN, thầy giáo Thạc sĩ Vũ Văn Hợp - Tổ trưởng tổ Hóa học được trao tặng Huân chương Lao động hạng III.
2. Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập, 60 năm trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 3) được tổ chức long trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tổng kết chặng đường lịch sử một thế kỷ xây dựng và phát triển của trường Thành Chung xưa - Lê Hồng Phong nay, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 3), ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam của Cựu học sinh Lê Hồng Phong.
3. Nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 100 năm thành lập và 60 năm trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trường: Ra mắt Bộ sưu tập áo dài “Mái trường kể chuyện trăm năm”; Cuộc thi Sao Tháng Mười tôn vinh vẻ đẹp, phong cách học sinh Lê Hồng Phong; Chuỗi Tọa đàm giáo dục: Tọa đàm 1 “Ngôi trường trăm tuổi – Hôm nay và mai sau”; Tọa đàm 2 “ Ngôi trường trăm tuổi, phát triển toàn diện, tự tin và hội nhập”; Tọa đàm 3 “Lê Hồng Phong - Điểm tựa và Khát vọng”; Kỷ yếu Ngôi trường trăm tuổI: Điểm tựa và Khát vọng.
4. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm 2020.
5. Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vẫn giữ vững kết quả thi học sinh giỏi quốc gia với đoạt được 77/92 giải, chiếm tỉ lệ 83,7%, trong đó có 4 giải Nhất (02 giải Nhất môn Tin học; 02 giải Nhất môn Địa lí); 19 giải Nhì; 25 giải Ba; 29 giải Khuyến khích. Trong đó, có 8 học sinh tham dự  kì thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế, Khu vực năm 2021.
6. Kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong  xếp thứ Nhất toàn tỉnh vớI điểm trung bình các môn là 8,08. Có 2 thủ khoa cấp tỉnh là em Phùng Bá Quang, lớp 12 chuyên Địa, thủ khoa khối C và em Đoàn Kiều Oanh, lớp 12 chuyên Hóa, thủ khoa khối B; Phạm Khánh Linh, lớp 12 Anh 1, thủ khoa khối D.
7.  Trường học đầu tiên trong tỉnh tổ chức chào cờ trực tuyến, xây dựng nguồn học liệu (video bài giảng) hỗ trợ học sinh ôn thi Tốt nghiệp 2021 trong đại dịch Covid 19.
8.  Nữ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường ủng hộ nhu yếu phẩm cho chị em phụ nữ tỉnh Quảng Bình trong trận bão lũ lịch sử miền Trung.
9. Các bậc cha mẹ học sinh lớp 12 niên khóa  2018-2021 trao tặng nhà trường gói thiết bị phục vụ việc ghi hình bài giảng của giáo viên.
10. Gia đình Nhà giáo, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Xuân - Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn được xét chọn là một trong tám gia đình cán bộ nhà giáo, người lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020.
Năm học 2021-2022
1. Công tác chuyên môn:
+ Chủ động linh hoạt trong chỉ đạo dạy và học ứng phó với tình hình diễn biến bệnh COVID-19; Tổ chức thành công hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục của cụm các trường THPT trên địa bàn thành phố Nam Định; Tổ chức thành công các Hội thảo về đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học kết hợp (trực tuyến và trực tiếp) tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một số trường trong địa bàn tỉnh Nam Định” với 02 Kỷ yếu chất lượng đăng trên WEB trường; tham gia tích cực Hội thảo khoa học lần thứ XIV năm 2022 của Hội các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ; tổ chức thành công Hội thảo các khối chuyên;
+ Chủ động chuẩn bị triển khai chương trình GDPT 2018: biên soạn các chuyên đề dạy học của chương trình GDPT 2018; tổng số tiết đã xây dựng kịch bản dạy học theo CT 2018: Ngữ văn 30 tiết, Toán: 30 tiết; Hóa 20 tiết; xây dựng khung chương trình cho các lớp chuyên, phân công giáo viên dạy khối 10, xây dựng các phương án tổ hợp môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập; đề xuất lựa chọn SGK mới,…
+ Tổ chức các hội thi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng, nghiệp vụ của GV: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường bằng hình thức trực tuyến; Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bằng hình thức trực tuyến.
+ Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh toàn trường: Tổng số học sinh toàn trường: 1608 học sinh. Học lực cả năm: Giỏi: 1568 học sinh, chiếm tỉ lệ 97,51%; Khá: 40 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,49%; Trung bình, Yếu, Kém: 0. Hạnh kiểm cả năm: Tốt: 1605 học sinh, chiếm tỉ lệ  99,8%; Khá: 03 học sinh, chiếm tỉ lệ 0,19%; Trung bình, Yếu; Kém: 0. Danh hiệu thi đua cá nhân năm học 2021-2022: Học sinh Giỏi: 1568 học sinh, chiếm tỉ lệ 97,51%; Học sinh Tiên tiến: 40 học sinh, chiếm tỉ lệ 2,49%. Danh hiệu thi đua tập thể năm học 2021-2022: Tổng số lớp: 48 lớp; trong đó, lớp xuất sắc: 07 tập thể; lớp tiên tiến: 32 tập thể.
2 Kết quả các kì thi, cuộc thi:
- Kì thi chọn HSGQG THPT năm học 2021-2022: đoạt được 68/92 giải, chiếm tỉ lệ 73,9%, trong đó có 4 giải Nhất (02 giải Nhất môn Tiếng Pháp; 01 giải Nhất môn Tiếng Nga; 01 giải Nhất môn Địa lí); 20 giải Nhì; 25 giải Ba; 15 giải Khuyến khích. Có 3 học sinh các môn Tin học, Hoá học, Vật lí tham gia thi chọn đội tuyển Olympic Quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Kì thi chọn HSG tỉnh tham gia thi chọn HSGQG năm học 2021 - 2022. Kết quả: 26 giải Nhất; 83 giải Nhì; 129 giải Ba và 103 giải Khuyến khích; Kết quả thi HSG THPT cấp tỉnh khối 11, 12 năm học 2021-2022: đoạt 31/36 giải, xếp thứ 9/45, đoạt giải Nhì toàn đoàn, trong đó, có 3 giải Nhất, 13 giải Nhì, 12 giải Ba, 03 giải Khuyến khích; Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2021-2022 có 7/8 học sinh đoạt giải, trong đó, 3 giải Nhất; 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Toàn đoàn: xếp thứ 20/29 trường; Kết quả Hội thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022: 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 02 giải Tư.
Kết quả kì thi TN THPT năm 2022: Điểm TB các môn thi TN THPT của trường THPT chuyên LHP là 8,03, xếp thứ Nhất toàn tỉnh, trong đó, điểm TB môn Toán và điểm TB môn Ngoại ngữ xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Điểm TN theo khối thi Đại học (các khối thi truyền thống): Điểm TB khối A1, C, D xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Khối A xếp thứ 8 toàn tỉnh; Khối B xếp thứ 4 toàn tỉnh.
 
- Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới -Viettel năm 2021 vòng chung kết cấp quốc gia.  Đội tuyển Tin học văn phòng trường THPTCLHP đạt Giải tập thể xuất sắc, trong đó, 01 HS đoạt giải Nhất quốc gia môn thi Powerpoint 2016 - HS Trần Hữu Đạt, lớp 12 Toán 1- là một trong ba Đại sứ MOS 2021 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết thế giới; 01 HS đoạt giải Nhì quốc gia, 01 HS đoạt giải Khuyến khích quốc gia môn thi Word 2016; Cô Nguyễn Thị Bích Đào - Giáo viên phụ trách đội tuyển MOS của trường đạt giải Giáo viên tin học văn phòng xuất sắc của năm, nhận Bằng khen của BCH TW Đoàn. Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới -Viettel năm 2022 vòng chung kết cấp quốc gia.
 Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới -Viettel năm 2022 vòng chung kết cấp quốc gia. Kết quả: 7/7 học sinh đạt giải; trong đó có 1 giải Nhất; 4 giải Nhì; 2 giải Ba. Đặc biệt học sinh Phạm Duy Nguyên, lớp 10 Toán 2 đạt giải Nhất phần thi Microsoft PowerPoint 2019, là một trong ba Đại sứ MOS 2022 tham dự cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới Viettel - vòng Chung kết thế giới MOSWC tại Anaheim, California, Hoa Kỳ từ ngày 24-27/7/2022.  Cô giáo Nguyễn Thị Bích Đào - giáo viên môn Tin học, giáo viên phụ trách đội tuyển MOS của nhà trường được vinh danh và trao giải thưởng Giáo viên Tin học văn phòng xuất sắc nhất năm; được cử đi Mỹ cùng học sinh theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 về việc cho phép giáo viên dẫn học sinh của tỉnh tham dự cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới - MOSWC 2022 tại Hoa Kỳ. 
- Kỳ thi chọn HSG các trường THPT chuyên Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIII tổ chức tại TP Hải Phòng. Trường THPT chuyên LHP có 22 đội tuyển thuộc 11 môn chuyên (Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp) của khối 10, 11 tham gia với 66 học sinh. Kết quả: 17 Huy chương Vàng, 22 Huy chương bạc, 20 Huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích; 65/66 học sinh dự thi đoạt giải. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong hai đơn vị giành được số huy chương Vàng nhiều nhất của kỳ thi.
- Các cuộc thi, kì thi khác: Kỳ thi Lập trình dành cho học sinh THPT năm 2022 do trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Kết quả: 01 học sinh đoạt giải Nhất; 03 HS đoạt giải Nhì và 03 HS đoạt giải Ba. Kì thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên năm 2022 dành cho HS khối 10, 11 chuyên các môn tự nhiên: Kết quả: đoạt 50 huy chương/66 học sinh dự thi, trong đó 5 Huy chương Vàng, 18 Huy chương Bạc, 27 Huy chương Đồng. Cuộc thi Olympic Toán học học sinh sinh viên toàn quốc năm 2022: Kết quả: đoạt 8/9 giải, trong đó có 03 giải Nhì; 04 giải Ba; 01 giải Khuyến khích.
3 Công tác học sinh và công tác Đoàn thanh niên:
- Tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống cho các đoàn viên tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường.
- Tham gia và đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi:
+ Cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống cho học sinh năm 2022” cấp tỉnh. Kết quả: em Nguyễn Khánh Huyền, học sinh lớp 10 chuyên Nga với câu chuyện “Bác Hồ học ngoại ngữ” đoạt giải Nhất; em Phan Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 10 Văn 2 với câu chuyện “Bác Hồ rất quý trọng tình cảm gia đình” đoạt giải Ba. Chung cuộc, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đoạt giải Nhì toàn đoàn.
+ Cuộc thi “Em yêu môi trường” cấp tỉnh. Kết quả: đề tài đạt giải Nhì.
 4 Công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh: 01 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: tên đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học kết hợp tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định”; 03 đề tài của giáo viên đạt giải tại Hội thảo khoa học lần thứ XIV năm 2022, 23 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên được công nhận cấp ngành, 59 sáng kiến của GV được công nhận cấp trường; 15 chuyên đề của các tổ chuyên môn xây dựng chuẩn bị triển khai chương trình GDPT 2018, 75 đề tài khoa học của học sinh khối chuyên đạt giải tại Hội thảo các khối chuyên năm học 2021-2022.
 5 Công tác giáo dục tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức thành công chuỗi toạ đàm giáo dục tư vấn hướng nghiệp với 03 toạ đàm: Bạn là ai trong tương lai; Du học: cơ hội và thách thức; Học kinh tế có phải để trở thành doanh nhân.
 6 Công tác chuyển đổi số trong công tác quản lí và dạy học, công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động giáo dục của Đoàn trường ứng phó nhanh nhạy, hiệu quả với tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhà trường sử dụng phần mềm Microsoft 365 trong công tác quản lí, hội họp, giảng dạy trực tuyến, lưu trữ hồ sơ, tư liệu,... hiệu quả. Nhà trường đã xây dựng được 11 bản tin và 23 chương trình Chào cờ dưới hình thức trực tuyến; tổ chức tốt công tác truyền thông vào lớp 10 trên cổng thông tin điện tử chính thức với cuốn Cẩm nang tư vấn tuyển sinh trực tuyến, tổ chức thành công tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 dưới hình thức trực tuyến,…
 7 Công tác thi đua khen thưởng CBGVNV:
- Nhà trường nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện đề án phát triển hệ thống trường chuyên giai đoạn 2010-2020 theo QĐ 322/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2022; NGUT. Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện đề án phát triển hệ thống trường chuyên giai đoạn 2010-2020 theo QĐ 322/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2022;
- Thầy Nguyễn Hoàng Cương - TTCM tổ Toán học được tặng Giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán theo QĐ số 02-22/QĐ-HTH ngày 11/2/2022.
- Cô Nguyễn Thị Bích Đào - Giáo viên môn Tin học - đạt giải Giáo viên tin học văn phòng xuất sắc của năm, nhận Bằng khen của BCH TW Đoàn.
 8 Công tác công đoàn:
- Tham gia ủng hộ các quỹ: ủng hộ quỹ Nhân đạo Hội chữ thập đỏ 2021: 13.960.000đ; ủng hội quỹ phòng chống Covid-19 2021 (MTTQ TP Nam Định đợt 1): 29.282.000đ; ủng hội quỹ phòng chống Covid-19 2021 (MTTQ TP Nam Định đợt 2): 29.222.000đ; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2021 (Theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 30/11/2021): 17.815.000đ.
- Nhà trường đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể CBQLGVNLĐ: tổ chức 01 lần khám sức khỏe định kì (tháng 4 năm 2022); xây dựng không gian làm việc, giảng dạy Xanh - Sạch – Đẹp – An toàn.
9. Các công tác khác: Hoạt động của hội cựu giáo chức, hội cựu học sinh phát triển mạnh mẽ. Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam do CHS Lê Hồng Phong thành lập đã đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, các hoạt động hướng nghiệp, các hoạt động khuyến học khuyến tài (trao quà tặng, học bổng cho HSG đạt giải tại các kì thi chọn HSG cấp quốc gia, khu vực, quốc tế,… hỗ trợ kinh phí học tập cho các học sinh nghèo vượt khó,… 

Năm học 2022-2023
1. Công tác tổ chức nhân sự:
1.1 Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường là 152 người; trong đó, cán bộ quản lý 03 người; giáo viên 131 người và nhân viên: 18 người.
1.2 Nhà giáo Phạm Thanh Ngọc – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ ngày 01/6/2023 theo QĐ số    1008/QĐ-THPTCLHP ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định. Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định chỉ định ông Phạm Thanh Ngọc tham gia BCH, Ban Thường vụ Đảng bộ THPT chuyên Lê Hồng Phong, giữ chức Bí thư Đảng bộ theo QĐ số 606-QĐ/TU, ngày 15/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Nam Định.
1.3 Nhà giáo Phạm Thị Huệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chuyển công tác tới Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc điều động viên chức. Nhà giáo Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng nghỉ chế độ hưu trí theo Quyết định số 1112/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở GD&ĐT; Nhà giáo Phạm Hoàng Hiệp – tổ Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng an ninh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2023.
2. Kết quả các cuộc thi, kì thi:
1.1 Kết quả kì thi TN THPT năm 2023: điểm trung bình các môn toàn trường: 8,05, xếp thứ Nhất toàn tỉnh (tỉnh Nam Định xếp thứ 3 toàn quốc), trong đó, điểm trung bình các môn Toán, Ngoại ngữ, Sinh học xếp thứ Nhất toàn tỉnh. Có 9 học sinh được miễn thi TN THPT; có 162 học sinh được miễn thi TN THPT môn Ngoại ngữ.
1.2 Kết quả hạnh kiểm/Rèn luyện của học sinh toàn trường: 100% học sinh đạt mức Tốt. Kết quả học lực/Học tập của học sinh toàn trường: 99,1% học lực Giỏi/ Tốt; 0,84% học lực Khá; (01 HS bảo lưu kết quả, chiếm 0,06%).
1.3 Kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia năm 2023: đoạt 73 giải/ 93 học sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 78, 49%, nằm trong top 5 các tỉnh có số lượng giải nhiều nhất toàn quốc, top 10 các tỉnh có nhiều giải Nhất trên toàn quốc. Trong đó, có 03 giải Nhất (01 giải Nhất môn Ngữ văn; 01 giải Nhất môn Hoá học; 01 giải Nhất môn Lịch sử), 23 giải Nhì, 25 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Số lượng học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic Việt Nam dự thi Quốc tế là 07 học sinh.
1.4 Kết quả kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Al-Beruniy lần thứ Nhất: 01 học sinh đoạt Huy chương Bạc.
1.5 Kết quả Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12 THPT&GDTX: đoạt 33 giải/36 học sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 91,67%, xếp thứ 4 toàn tỉnh, đoạt giải Nhì toàn đoàn, trong đó có 5 giải Nhất, 13 giải Nhì, 11 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.
1.6 Cuộc thi Khoa học kĩ thuật và Ngày hội STEM dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đạt kết quả cao. Về dự án KHKT: 01 dự án đạt giải Nhất; 01 dự án đạt giải Khuyến khích; Về sản phẩm STEM: 02 sản phẩm được khen.
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, dự án “Nanomelanin có nguồn gốc từ túi mực như một tác nhân bảo vệ bức xạ chống lại tia X trên các tế bào mô đệm” của học sinh Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Trọng Phúc lớp 12 chuyên Sinh đạt giải Nhất; là 01 trong 7 dự án của toàn quốc được Bộ GD&ĐT đề cử tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế.
Kì thi Olympic Phát minh và Sáng tạo Thế giới WICO tại Hàn Quốc năm 2023, Đề tài: “Squid ink-derived nanomelanin protects human dermal fibroblasts against X-rays’’ (Nanomelanin có nguồn gốc từ mực mực bảo vệ các nguyên bào sợi ở da người chống lại tia X), do cô giáo TS. Trần Thị Thanh Xuân – tổ trưởng chuyên môn Sinh học, Công nghệ hướng dẫn và nhóm học sinh Vũ Đức Mạnh - lớp 12 chuyên Sinh, Nguyễn Trọng Phúc - lớp 12 chuyên Sinh, Trần Phương Linh - lớp 12 chuyên Sinh, Hoàng Mai Phúc Thịnh - lớp 11 chuyên Anh 2 đoạt Huy chương Vàng.
1. 7 Kì thi chọn HSG các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ: đoạt 12 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 23 Huy chương Đồng và 16 giải Khuyến khích; 66/66 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm tỉ lệ 100%.
1.8 Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng, vòng chung kết: 01 giải Nhất; 05 giải Nhì, 02 giải Ba và 01 giải Khuyến khích. Trong đó, HS Đặng Thị Minh Anh, lớp 12 Anh 2 trở thành Tân Đại sứ Tin học Văn phòng Microsoft Word 2016 tham dự vòng thi Thế giới.
1.9 Kết quả Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh: 03 giải Nhất; 05 giải Nhì; Toàn đoàn xếp thứ 3/34 trường THPT tham gia và đoạt giải Nhất.
1.10 Các kì thi, cuộc thi khác:
Hội thi giải Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh: 96 giải/107 học sinh dự thi, chiếm tỉ lệ 89,70% tổng số học sinh dự thi, trong đó đoạt 24 giải Nhất, 36 giải Nhì, 22 giải Ba, 14 giải Khuyến khích.
3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá:
- Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối 10. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân nhà trường đã tích cực tập huấn, nghiên cứu và đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học học để đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới. Kết quả: Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định năm 2022: Đ/c Hà Trung, GV môn Toán với sản phẩm Bài giảng chuyên đề Thống kê đoạt giải Nhì toàn tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Ngát , GV môn Hoá học với sản phẩm Các mô hình nguyên tử đoạt giải Nhì toàn tỉnh;  Hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ do UBND tỉnh giao với đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học kết hợp (trực tiếp và trực tuyến) tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Sau hơn 1 năm triển khai (từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022), phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đề tài KHCN đã được nghiệm thu cấp tỉnh và đạt mức “Xuất sắc”. Sản phẩm của đề tài đã đáp ứng và vượt mức so với Hợp đồng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định. Kết quả của đề tài KHCN đã được chuyển giao cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định: THPT Nam Trực, THPT Mỹ Tho, THPT Mỹ Lộc, THPT Lê Quý Đôn, Trực Ninh và các tổ chuyên môn của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhằm lan toả thành tựu nghiên cứu khoa học của đề tài, giúp nâng cao chất lượng dạy học.
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của HS. Nhà trường đã thử nghiệm mô hình dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp để tăng tính chủ động, năng lực tự học tự nghiên cứu cho học sinh;
- Nhà trường đã tổ chức thành công 04 tiết học kết nối giữa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THCS xây dựng cơ sở chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định, các trường học trong khu vực, thế giới. Các tiết dạy được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, đáp ứng nội dung dạy bồi dưỡng HSG lớp 9, tương tác GV và HS nhịp nhàng, hiệu quả; GV các trường có điều kiện học tập về chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
4. Công tác học sinh: Tổng số học sinh năm học 2022-2023 là 1667 học sinh, trong đó có 564 học sinh khối 10, 557 học sinh khối 11, 546 học sinh khối 12. 18 câu lạc bộ, BCH Đoàn trường, chi đoàn các lớp đã tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm giúp các em hòa nhập, tích lũy tri thức và kĩ năng, nâng cao năng lực và phẩm chất người học.
5. Công tác thi đua, khen thưởng:
Nhà trường có 02 nhà giáo được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam: Nhà giáo ưu tú Đỗ Thanh Dương - Nguyên TTCM tổ Ngữ văn - được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 1982 - 2022”; nhà giáo Nguyễn Thị Bích Đào - Giáo viên tổ Tin học - vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022”.
Nhà trường có 02 nhà giáo được Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023 đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”: Nhà giáo Nguyễn Hoàng Cương - TTCM tổ Toán và Nhà giáo Trần Thị Thanh Xuân - TTCM tổ Sinh học -