Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tài nguyên

Tư liệu vật lí

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên Lí

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề vật lí sưu tầm

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề thi Đại học môn Vật lí từ năm 2005

06/10/2012 Hiện nay, việc tìm một đề thi đại học không có gì khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lập mục này với hy vọng tạo được sự thuận lợi hơn cho các bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Đây là tư liệu quý để các bạn đồng nghiệp tham khảo, các em học sinh làm quen với các đề thi chính thức, là tài liệu cho cá...

Tư liệu Toán

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên toán

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề Toán sưu tầm

05/10/2012 Kính thưa các bạn đồng nghiệp! Chúng tôi xin phép đưa các đề thi, đề kiểm tra của các bạn đồng nghiệp lên đây để các em học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các em học sinh trên toàn quốc tham khảo. Chúng tôi làm việc này phi lợi nhuận về kinh tế. Vì vậy mong các bạn đồng nghiệp chấp nhậ...