Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tài nguyên

Đề vật lí sưu tầm

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề thi Đại học môn Vật lí từ năm 2005

06/10/2012 Hiện nay, việc tìm một đề thi đại học không có gì khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lập mục này với hy vọng tạo được sự thuận lợi hơn cho các bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Đây là tư liệu quý để các bạn đồng nghiệp tham khảo, các em học sinh làm quen với các đề thi chính thức, là tài liệu cho cá...

Tư liệu Toán

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên toán

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề Toán sưu tầm

05/10/2012 Kính thưa các bạn đồng nghiệp! Chúng tôi xin phép đưa các đề thi, đề kiểm tra của các bạn đồng nghiệp lên đây để các em học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các em học sinh trên toàn quốc tham khảo. Chúng tôi làm việc này phi lợi nhuận về kinh tế. Vì vậy mong các bạn đồng nghiệp chấp nhậ...

Đề thi Đại học môn Toán từ năm 2005

05/10/2012 Hiện nay, việc tìm một đề thi đại học không có gì khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lập mục này với hy vọng tạo được sự thuận lợi hơn cho các bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Đây là tư liệu quý để các bạn đồng nghiệp tham khảo, các em học sinh làm quen với các đề thi chính thức, là tài liệu cho cá...