Huân chương Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
Trang chủTin tức nhà trường › Quyết đinh thành lập hội đồng coi thi HSG quốc gia năm học 2017 -2018

Tin tức nhà trường

Quyết đinh thành lập hội đồng coi thi HSG quốc gia năm học 2017 -2018

Ngày đăng: 16/01/2018

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 22/2014/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QD-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT Nam Định;

Căn cứ công văn số 1456/KTKĐCLGD-KT ngày 13/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia THTT năm 2018:

Căn cứ công văn số 1960/KTKĐCLGD-KT ngày 20/12/2017 của Cục Quản lí chất lượng Bộ GD&ĐT về việc điều động cán bộ coi thi kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-ĐHV ngày 29/12/2017 của trường Đại học Vinh, công văn số 5079/ĐHQGHN-ĐT ngày 29/12/2017 của trường Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử cán bộ giáo viên coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 tại tỉnh Nam Định;

Xét năng lực cán bộ, xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khảo thí và KĐCLGD,
Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 TH.PT năm 2018 tại tỉnh Nam Định gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2- Hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2018 tại tỉnh Nam Định có nhiệm vụ: tổ chức kỳ thi theo đúng văn bản quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian: từ 8 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2018. Hội đồng coi thi giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

* Địa điểm: trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng KTK.DCLGD, KHTC; Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định; Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định và các ông (bà) có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 
Chi tiết quyết đinh xem tại đây
 
 

Các tin khác

Danh mục

Video

Thư viện ảnh

Quảng cáo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • Số người Online: 63
  • Tổng số: 33668433